You are currently viewing Projekt na stulecie

Projekt na stulecie

Wiosną tego roku, projekt Sørkapp Marine Litter Cleanup został objęty patronatem Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie. Mimo iż Ambasada z reguły nie udziela swego patronatu przedsięwzięciom realizowanym poza granicami Polski, w naszym wypadku postanowiono zrobić wyjątek. Powodem tak szczególnego potraktowania realizowanego przez nas projektu było obchodzone w tym roku 100-lecie nawiązania polsko-norweskich stosunków dyplomatycznych. Ku naszej ogromnej radości, Ambasada zdecydowała, że to właśnie projekt Sørkapp Marine Litter Cleanup stanie się elementem tych obchodów. Oficjalny list, jaki otrzymaliśmy w tej sprawie z Ambasady, możecie przeczytać tutaj.

Logo obchodzonego w tym roku 100-lecia polsko-norweskich stosunków dyplomatycznych

Żeby upamiętnić to wydarzenie, Ambasada przygotowała dla nas specjalną tabliczkę. Miała ona trafić  do chaty Kapp Horn, którą Fundacja forScience, za zgodą władz Svalbardu, wybrała sobie na bazę. Więcej informacji na temat chaty możecie znaleźć tutaj i tutaj.

Tabliczkę odebraliśmy osobiście z rąk Ambasadora Norwegii Olava Myklebusta. Podczas spotkania, które odbyło się 13 czerwca, mieliśmy okazję porozmawiać z Panem Ambasadorem na temat genezy i założeń projektu, naszych oczekiwań i obaw, oraz magii Svalbardu, której – jak się okazało – uległ również Pan Ambasador.

Ambasador Olav Myklebust oraz Barbara Jóźwiak i Adam Nawrot podczas spotkania w Ambasadzie Norwegii w Warszawie
© Ambasada Królestwa Norwegii w Warszawie

W przypływie entuzjazmu, wywołanym przemiłym spotkaniem w Ambasadzie Norwegii w Warszawie, ostatnim rzutem na taśmę wystąpiliśmy z prośbą o patronat do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo. Reakcja była równie pozytywna, co błyskawiczna i już następnego dnia projekt Sørkapp Marine Litter Cleanup mógł poszczycić się podwójnym honorowym patronatem! W liście podpisanym przez Panią Ambasador Iwonę Woicką-Żuławską czytamy:

Ekologiczny projekt Fundacji realizowany na wybrzeżu Spitsbergenu włącza się w szeroką współpracę dwustronną, której wagę szczególnie pragniemy podkreślić w aktualnie obchodzonym 100-leciu nawiązania relacji przez Rzeczpospolitą Polską i Królestwo Norwegii.

Grupa terenowa na Palffyodden w połowie lipca 2019 roku
© Fundacja forScience

W połowie lipca, kiedy tegoroczną rundę prac na Sørkapplandzie można było uznać za zakończoną, tabliczka przekazana Fundacji forScience przez Ambasadora Norwegii została umieszczona na jednej z wewnętrznych ścian chaty Kapp Horn. Jeśli kiedykolwiek wpadniecie tam z wizytą, tabliczka będzie prawdopodobnie pierwszą rzeczą, jaką zauważycie po wejściu do środka. Zwróćcie jednak uwagę również na zdjęcie, które znajduje się obok. Ci dwaj brodaci Norwedzy to Terje Ovlien ze Skotterud i Einar Sletbakk z Narwiku, bez których nie byłoby ani chaty Kapp Horn, ani – być może – projektu Sørkapp Marine Litter Cleanup. Możemy się założyć, że żaden z nich nie przypuszczał, że chata, którą zbudowali stanie się sezonową bazą Fundacji forScience, a tym samym odegra drobną, acz zaszczytną rolę w obchodach 100-lecia polsko norweskich stosunków międzynarodowych!

Tabliczka pamiątkowa obok zdjęcia Terje Ovliena i Einara Sletbakka – budowniczych chaty Kapp Horn
© Fundacja forScience

Arktyczna pogoda zweryfikowała nasze plany, sprawiając, że wygrawerowana na tabliczce informacja dotycząca długości posprzątanego przez Fundację fragmentu wybrzeża odbiega nieco od rzeczywistości, ale jeszcze nie wszystko stracone. W przyszłym roku, podczas drugiej tury prac terenowych, będziemy nadrabiać zaległości!