You are currently viewing Sprzątamy Arktykę, czyli Sørkapp Marine Litter Cleanup

Sprzątamy Arktykę, czyli Sørkapp Marine Litter Cleanup

Miło nam poinformować was, że wiosną tego roku Fundacja forScience otrzymała grant w wysokości 330 000 NOK (około 144 000 PLN) ze środków Svalbard Environmental Protection Fund na realizację projektu Sørkapp Marine Litter Cleanup (Nr 18/70).

Marine litter to odpady produkowane przez człowieka, które celowo lub przypadkowo trafiają do mórz i oceanów. Pchane wiatrem i prądami morskimi, często pokonują znaczne dystanse, zanim w końcu trafią na plaże.

© Bo Eide (CC BY-NC-ND 2.0)

Wyrzucane przez morze śmiecie, które od jakiegoś czasu stanowią częsty widok na wybrzeżach Europy i obu Ameryk, szybko stają się poważnym problemem również wzdłuż linii brzegowej Arktyki, gdzie przyczyniają się do degradacji środowiska, a tym samym negatywnie wpływają na żyjące tam zwierzęta. Sytuacja ma się równie źle nawet na terenach chronionych, gdzie bezpośredni wpływ człowieka ograniczony jest do minimum, takich jak Park Narodowy Sør-Spitsbergen na Svalbardzie.

© Ingrid Taylar (CC BY 2.0)

Celem naszego projektu jest wspomóc lokalne inicjatywy ekologiczne poprzez skupienie się na 23-kilometrowym, rzadko odwiedzanym odcinku wybrzeża, położonym w obrębie Parku Narodowego Sør-Spitsbergen. Latem przyszłego roku, przez trzy tygodnie wyzbieramy wszystkie śmiecie wyrzucone przez morze w tym rejonie, a także posegregujemy je (na plastik, sieci i liny, gumę, szkło, metal oraz odpady niebezpieczne), spakujemy i zorganizujemy ich wywóz do Longyearbyen (stolicy Svalbardu), gdzie zostaną we właściwy sposób zutylizowane.

Górna mapa: Fundacja forScience
Dolna mapa: TopoSvalbard

Do zadania podejdziemy bardzo metodycznie, rezultatem czego będzie raport zawierający informacje na temat rodzajów, ilości i rozmieszczenia zebranych przez nas śmieci, a także—w miarę możliwości—ich pochodzenia. Raport ten pojawi się na stronie Fundacji forScience.

Ale to nie wszystko!

Ponieważ niewiele wiadomo na temat tempa, w jakim wyrzucane przez morze śmiecie gromadzą się wzdłuż zachodniego wybrzeża Sørkappland, który stanowi pierwszą potencjalną strefę akumulacji odpadów niesionych w kierunku północnym przez Prąd Zachodniospitsbergeński i w kierunku zachodnim przez Prąd Wschodniospitsbergeński, planujemy wrócić na Svalbard rok później (na kolejne trzy tygodnie), aby przyjrzeć się temu samemu odcinkowi wybrzeża i określić tempo akumulacji śmieci w tym rejonie. Wyniki, które na pewno okażą się przydatne z punktu widzenia zarządzania środowiskiem i badań naukowych, zostaną opublikowane w kolejnym raporcie, który również udostępniony zostanie na stronie Fundacji.