You are currently viewing Pan Stanisław, czyli szkoła w kosmosie

Pan Stanisław, czyli szkoła w kosmosie

  • Post author:
  • Reading time:3 mins read

Projektodawca: Gimnazjum nr 1 w Lęborku

Koordynator projektu: Anna Rzepa

Partnerzy: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (Poznań) w Borowcu; Microsoft

Podmioty wspierające: Fundacja forScience; Kosmonauta.net; Copernicus Project; Uniwersytet Jagielloński; Polskie Towarzystwo Rakietowe

Logo projektu © Pan Stanisław

Za sprawą nauczycieli oraz uczniów z I Gimnazjum w Lęborku powstał projekt popularno-naukowy, którego początkowym celem było znalezienie rozwiązania problemu utylizacji śmieci w kosmosie oraz poszerzenie wiedzy i kompetencji uczniów. Dzięki ich zaangażowaniu oraz pomocy wielu osób projekt stał się jednym z najlepszych projektów popularno-edukacyjnych w kraju. Potwierdzeniem osiągnięć jest objęcie projektu patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz uzyskanie od Pana Wojciecha Zemka (sekretarza Stanisława Lema) honorowego patronatu LEM.PL.

Projekt trwał od listopada 2013 do marca 2015.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i wiedzą astrobiologiczną, zbudowali rakietę oraz model satelity, a także zorganizowali Piknik Naukowy, który odbył się w Obserwatorium Astrogeodynamicznym w Borowcu. Pomogli przygotować misję balonową oraz eksperyment astrobiologiczny.

Fundacja forScience poprowadziła zajęcia dla uczniów z zakresu biologii i obsługi oprogramowania, a także brała czynny udział w przygotowaniu Pikniku Naukowego. Nasz wolontariusz Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) i Agata Kołodziejczyk (forScience) przygotowali założenia merytoryczne i pomogli uczniom w opracowaniu wyników eksperymentu astrobiologicznego zrealizowanego podczas pikniku w Borowcu.

Projekt doczekał się kontynuacji i dziś jest realizowany w Lęborku oraz w Słupsku.

Więcej informacji można znaleźć na profilu facebookowym projektu.