You are currently viewing Już po raz szósty ludzie listy piszą

Już po raz szósty ludzie listy piszą

Premiera pisania listów miała miejsce w 2014 roku. Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu „Ludzie Listy Piszą” była Agnieszka Sobczak, która od lat pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie. Prawdopodobnie nie przypuszczała wtedy, że konkurs stanie się imprezą cykliczną. A jednak! Jego główne cele to kultywowanie zanikającej formy komunikacji, jaką są tradycyjne listy, doskonalenie umiejętności efektywnego i kompetentnego wyrażania się w formie pisemnej, oraz uwrażliwienie młodych ludzi na problemy współczesnego świata. Bo to właśnie one stanowią inspirację do zadań konkursowych.

Na przestrzeni lat uczestnicy pisali listy do osób uzależnionych, paraolimpijczyków, piosenkarzy, a nawet do Świętego Mikołaja. Wyrażali swoje emocje i uczucia w listach do rodziców, rodzeństwa i Ojczyzny. Pisali do postaci historycznych, dla których los naszego kraju był szczególnie ważny i dzięki którym żyjemy dzisiaj w niepodległej Polsce. Wśród bardziej zaskakujących odbiorców można wymienić krzywdzone przez ludzi zwierzęta oraz choroby cywilizacyjne. Agnieszka Sobczak do dziś wspomina zwycięski list do raka oraz falę trudnych do opanowania emocji, jakie wywołał wśród uczestników finału.

Listy spełniły jeszcze jedno ważne zadanie. Te, których tematem przewodnim była miłość, zostały udostępnione do analizy naukowo-badawczej w ramach przewodu doktorskiego Błażeja Wojdały z Zakładu Psychologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tegoroczna, szósta już edycja Międzypowiatowego Konkursu Literackiego „Ludzie listy piszą” odbyła się 25 października. Wzięli w niej udział uczniowie z dziesięciu szkół podstawowych powiatu łaskiego, zduńskowolskiego i pabianickiego, a wśród patronów honorowych tego wydarzenia znalazła się, między innymi, Fundacja forScience.

Co ma wspólnego pisanie listów z działalnością Fundacji? Bardzo dużo, bo tegoroczna myśl przewodnia doskonale wpisuje się w realizowany przez Fundację projekt, zachęcając młodych ludzi do refleksji nad pogarszającą się kondycją naszej planety i zagrożeniami wynikającymi z obowiązującego obecnie modelu gospodarczego i opartego na nim stylu życia.

Myśl przewodnia tegorocznej edycji konkursu „Ludzie listy piszą”
© Adam Nawrot, Fundacja forScience

W tym roku, zadanie konkursowe nie należało do najprostszych. Uczestnicy pisali do wybranej osoby dorosłej (w starszej grupie wiekowej osoba ta musiała być politykiem), która bagatelizuje kwestie związane z ochroną środowiska. W swoich listach musieli uzmysłowić adresatowi do czego prowadzi postępująca degradacja naszej planety oraz zaapelować do niego o podjęcie skutecznych działań proekologicznych. Z wyzwaniem zmierzyło się trzydziestu ośmiu uczniów, podzielonych na dwie grupy wiekowe. Na napisanie listu mieli zaledwie 60 minut.

Listy oceniało trzyosobowe jury, w którego skład weszła Beata Magdziak (dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach), Feliks Dębkowski (emerytowany nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz i esperantysta) oraz Barbara Jóźwiak z Fundacji forScience. Jurorzy brali pod uwagę nie tylko wartość merytoryczną listów, ale również ich aspekty językowe, przyglądając się uważnie stylistyce, kompozycji i ortografii.

Spośród listów napisanych przez młodszych uczestników konkursu (klasy 5–6), największe wrażenie na jurorach wywarły te, których autorami były:

Kaja Michałowicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach – Miejsce I

Julianna Krzyżańska ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli – Miejsce II

Zuzanna Młynarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku – Miejsce III

Lidia Magnuska ze Szkoły Podstawowej w Kolumnie – Wyróżnienie

Lena Dobrzańska ze Szkoły Podstawowej w Buczku – Wyróżnienie

W starszej kategorii wiekowej, do której zaliczeni zostali uczniowie klas 7–8, wśród zwycięzców znaleźli się:

Julia Witusik ze Szkoły Podstawowej w Bałuczu – Miejsce I

Marika Sowała ze Szkoły Podstawowej w Bałuczu – Miejsce II

Karolina Sacharewicz ze Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie – Miejsce III

Jakub Jurek ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łasku Kolumnie – Wyróżnienie

Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się 5-ego grudnia w Łaskim Domu Kultury. Impreza udała się wyśmienicie! Atmosferę podkręciły fantastyczne nagrody, ufundowane przez burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka, Pocztę Polską, dwutygodnik Mój Łask, Gminną Bibliotekę Publiczną w Sędziejowicach oraz Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego Szuflandia. Wśród nagród znalazły się również przygotowane przez Fundację zdjęcia, które – ku naszej radości – wzbudziły sporo entuzjazmu. I to nie tylko wśród dzieciaków!

Na zdjęciu dziewięcioro finalistów, a także wspomniana już Agnieszka Sobczak, Beata Magdziak, Adam Łoniewski (dyrektor Łaskiego Domu Kultury) oraz Michał Jaborski (przedstawiciel Poczty Polskiej, która od lat wspiera konkurs swoim patronatem). Naszą dwójkę już znacie.

Pośród licznych gratulacji, podziękowań i deklaracji, których mogliśmy wysłuchać podczas finału, z apelem do uczestników konkursu zwrócił się Dyrektor Łaskiego Domu Kultury Adam Łoniewski. Przekonywał on młodych ludzi, że list jest nie tylko formą komunikacji, ale też formą sztuki. Jednocześnie – jak podkreślał – listy pozwalają nam poznać plany, marzenia i obawy ich autorów, a tym samym stanowią często cenniejsze źródło informacji o świecie niż powieści, dramaty czy poezja.

Piszcie listy! Piszcie listy nie tylko w konkursie, ale do siebie nawzajem. Pisanie listów porządkuje wasze myśli i pozwala wam w pełniejszy sposób komunikować się z drugim człowiekiem. Zwróćcie uwagę na to, że to właśnie czytając listy z poprzednich epok dowiadujemy się najwięcej o ówczesnym świecie. Więcej niż z dramatów, powieści i wierszy, które są formą dużo mniej intymną. … Napisane przez was listy pozostawią waszym dzieciom i wnukom ślad tego kim dzisiaj jesteście, czym żyjecie, o czym marzycie i jak staracie się odpowiadać na dzisiejsze zagrożenia. Dlatego piszcie listy!

– Adam Łoniewski, Dyrektor Łaskiego Domu Kultury

My również przyłączamy się do tego apelu!

Relacje z finału pojawiły się w lokalnej prasie, a najlepsze listy zostaną opublikowane w styczniowym numerze czasopisma Biologia w Szkole! Gratulujemy wszystkim finalistom i z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję konkursu!

Partnerami konkursu byli Burmistrz Miasta i Gminy Łask,  Poczta Polska, Uniwersytet Łódzki, Enactus Politechnika Łódzka, Dziennik Łódzki, dwutygodnik Mój Łask, Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach, Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego Szuflandia oraz największy w kraju blog popularnonaukowy Crazy Nauka. Wśród patronów honorowych, oprócz Fundacji forScience, znalazł się również Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.