Tag: stacja badawcza


  • M.A.R.S. – Modular Analog Research Station

    Logo M.A.R.S. by Wojciech Pilacki

    Od 2015 roku jesteśmy zaangażowani w projekt budowy pierwszej w Polsce analogowej stacji marsjańskiej. Pomysłodawcą i motorem całego przedsięwzięcia jest Agata Kołodziejczyk. W opracowanie koncepcji, realizację i rozwój projektu zaangażowanych […]